Yangın Merdiveni İmalatı

heading

Yangın Merdiveni İmalatı, Yangın merdiveni imalatı yapan firmanın bu alanda profesyonel olması başarılı sonuçlar alınmasını sağlayacaktır.

“Yangın merdiveni” imalatı yaparken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır. Bunların neler olduğu çıkarılan yangın merdiveni yönetmeliğinde açık şekilde ifade edilmiştir. Tüm yapı sahiplerinin ve imalatçı firmaların bunu bilmelerinde yarar vardır. Bina kanununda sürekli düzenlemeler yapıldığından imalat için seçilen firmanın bu konu hakkında bilgisinin olmasında yarar vardır. Böylece yapılan yangın merdiveni standartlara birebir uyumlu olacak şekilde tamamlanacaktır. Bu sayede yangın esnasında merdivenin koruyuculuk özelliği daha yüksek olacak ve üretilen merdiven denetimlerden eksiksiz şekilde çıkacaktır.

Yangın Merdiveni Ve Üretimi

“Yangın merdiveni fiyatları” belirlenirken üretimde kullanılacak olan malzemeler dikkate alınır. Bu malzemeler ne kadar kaliteli olursa elde edilen sonuç da o kadar iyi olacaktır. Malzeme seçimlerinde genellikle paslanmak çelik gibi yangına dayanıklı ürünler tercih edilmektedir. Bu durum hem z tipi hem de dairesel yangın merdivenleri için geçerlidir. İki merdiven de farklı özelliklere sahip olup kullanım amacı binada bulunan kişileri yangına karşı korumaktır. Böylece tehlike anında herhangi bir can kaybı olmadan binada kimse kalmaması için yol açılacaktır.

Yangın Merdiveni Çeşitleri Ve Üretimi

“Yangın merdiveni imalatı” yapılırken öncelikle hangi tip yangın merdiveni kullanılacağının belirlenmesi gerekir. Seçenekler incelendiğinde z tipi ve dairesel olmak üzere iki farklı yangın merdiveninin olduğu görülür. Bunlardan z tipi yangın merdiveni genellikle yüksek katlı ve içerisindeki insan sayısı olan binalarda kullanılır. Özellikle alışveriş merkezi, hastane, okul gibi kalabalık nüfuslu yerlerde bu tip merdivenler için tercih edilir. Dairesel yangın merdivenleri ise daha çok konutlar için tercih edilir. Kişi sayısının az olması bu merdivenin ölçütleri arasında yer almaktadır.